Trà Lài Đặc Biệt L005

Trà Lài Đặc Biệt L005

Trà Bảo Tín
TRÀ BẢO TÍN

Trà Lài Đặc Biệt L005

Mã Sản Phẩm: L005

Lượt xem:4250

Mô tả:

Trà Lài Đặc Biệt - L005 KLT: 200 g