Trà Lài Đặc Biệt L001

Trà Lài Đặc Biệt L001

Trà Bảo Tín
TRÀ BẢO TÍN

Trà Lài Đặc Biệt L001

Mã Sản Phẩm: L001

Lượt xem:2056

Mô tả:

Trà Lài Đặc Biệt L001 KLT: 200 g